Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She is wearing a nice dress. Her husband presented it to her on their 10th wedding anniversary.

A.

The nice dress she is wearing her husband presented to her on their 10th wedding anniversary.

B.

She is wearing a nice dress her husband presented it to her on their 10th wedding anniversary.

C.

On their 10th wedding anniversary her husband presented her a nice dress which she is wearing now.

D.

It is a nice dress that her husband presented her on their 10th wedding anniversary which she is wearing now.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

On their 10th wedding anniversary her husband presented her a nice dress which she is wearing now.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...