Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The car was heavy but he managed to lift it.

A.

Despite the car was heavy, he managed to lift it.

B.

Although the car was heavy but he managed to lift it.

C.

Even though the car was heavy he was able to lift it.

D.

Inspite the car heavy he was able to lift it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Even though the car was heavy he was able to lift it.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...