Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

People say a water park is going to be built in our area.

A.

It was said that a warter park is going to be built in our area.

B.

It is said that a water park to be built in our area.

C.

A water park is said to be going to build in our area.

D.

It is said that a water park is going to be built in our area.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It is said that a water park is going to be built in our area.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...