Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It is said that Tom married a girl whose father is a millionaire two years ago.

A.

Tom is said to marry a girl whose father is a millionaire two years ago.

B.

Tom said he married a girl whose father is a millionaire two years ago.

C.

Tom is said to have married a girl whose father is a millionaire two years ago.

D.

People said Tom married a girl whose father is a millionaire two years ago.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tom is said to have married a girl whose father is a millionaire two years ago.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...