Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It is said that Tom married a girl whose father is a millionaire two years ago.

A.

Tom is said to marry a girl whose father is a millionaire two years ago.

B.

Tom said he married a girl whose father is a millionaire two years ago.

C.

Tom is said to have married a girl whose father is a millionaire two years ago.

D.

People said Tom married a girl whose father is a millionaire two years ago.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...