Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

People think Mrs. Nga is a good step mother.

A.

It is thought that Mrs. Nga is a good step mother.

B.

 It is believed that Mrs. Nga to be a good step mother.

C.

Mrs. Nga is a good step mother to be thought.

D.

Mrs. Nga is thought she is a good step mother.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...