Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He didn’t prepare his lesson so he couldn’t answer the teacher’s questions.

A.

If he prepares his lesson he can answer the teacher’s questions.

B.

If he prepared his lesson he could answer the teacher’s questions.

C.

If he had prepared his lesson he could answer the teacher’s questions.

D.

If he had prepared his lesson he could have answered the teacher’s questions.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

If he had prepared his lesson he could have answered the teacher’s questions.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...