Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Tom is English. So is Linda.

A.

Neither Tom nor Linda is English.

B.

Either Tom or Linda is English.

C.

Both Tom and Linda is English.

D.

Both Tom and Linda are English.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Both Tom and Linda are English.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...