Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Mr. Green is my teacher and he is my great friend, too.

A.

Mr. Green is either my teacher or my great friend.

B.

Mr. Green is not only my teacher but also my great friend.

C.

Mr. Green is neither my teacher nor my great friend.

D.

Mr. Green is my teacher and so is he.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mr. Green is not only my teacher but also my great friend.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...