Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I cannot play any sports and I cannot play any musical instruments, either.

A.

I cannot play either sports or musical instruments.

B.

I can play either sports or musical instruments.

C.

I can play neither sports nor musical instruments.

D.

I cannot play neither sports nor musical instruments.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I can play neither sports nor musical instruments.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...