Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I cannot play any sports and I cannot play any musical instruments, either.

A.

I cannot play either sports or musical instruments.

B.

I can play either sports or musical instruments.

C.

I can play neither sports nor musical instruments.

D.

I cannot play neither sports nor musical instruments.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...