Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He has been addicted to alcohol since his wife died.

A.

It is since his wife died that he has become an alcohol addict.

B.

He has been addicted to alcohol because of his wife died.

C.

He has drunk a litter wine since his wife died.

D.

He has stopped drinking wine since his wife’s death.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

It is since his wife died that he has become an alcohol addict.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...