Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I like talking to people who have the sense of humour.

A.

They are people who have the sense of humour to that I like talking

B.

It is talking to people that I like who have the sense of humour.

C.

It is people with the sense of humour that I like talking to.

D.

People who have the sense of humour is that I like talking to.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...