Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He spends all his free time fishing.

A.

He goes fishing whenever he has free time.

B.

He is busy fishing all time.

C.

He likes eating fish.

D.

He has no time for fishing.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

He goes fishing whenever he has free time.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...