Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Although it rained dreadfully she did not miss her literacy evening class.

 

 

A.

It rained dreadfully and she missed her literacy evening class.

 

B.

She did not miss her literacy evening class despite it rained dreadfully.

 

C.

She did not miss her literacy evening class despite the fact that it rained

dreadfully.

 

D.

If it had not rained dreadfully, she would not have missed her literacy evening class.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

She did not miss her literacy evening class despite the fact that it rained

dreadfully.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...