Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The music was composed by Trinh Cong Son. We enjoy listening to it.

A.

The music was composed by Trinh Cong Son to whom we enjoy listening.

B.

The music which was composed by Trinh Cong Son who v^e enjoy listening to.

C.

The music to which we enjoy listening was composed by Trinh Cong Son.

D.

We enjoy listening to the music which Trinh Cong Son was composed.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The music to which we enjoy listening was composed by Trinh Cong Son.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...