Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I am interested in the books. The books were written by Jack London.

A.

I am interested in the books which were written by Jack London.

B.

I am interested in the books which Jack London wrote the books.

C.

I am interested in the books about which Jack London wrote.

D.

The books written by Jack London was who I am interested in.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I am interested in the books which were written by Jack London.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...