Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Can you show me the camera over there, please?

A.

I’d like to show you the camera over there.

B.

Would you mind showing the camera over there to me, please?

C.

I’d like you to buy me the camera over there.

D.

You should show me the camera over there, shouldn’t you?

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Would you mind showing the camera over there to me, please?

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...