Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

As he has just had lunch, he cannot be hungry.

 

 

A.

He is impossible to be hungry because he has just had lunch.

 

B.

He is sure to be hungry because of his lunch.

 

C.

He mustn’t have had lunch so he is not hungry.

 

D.

He needn’t have lunch because he is not hungry.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...