Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They must be watching a film.  

A.

It is necessary for them to watch a film.

 

B.

They are probably watching a film.

 

C.

Watching a film is a must for them.

 

D.

They find it necessary to watch a film.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

They are probably watching a film.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...