Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

We should eat more fruit and vegetables to prevent ourselves from cancer.

 

 

A.

Eating more fruit and vegetables leads to a chance of getting cancer.

 

B.

The more fruit and vegetables you eat, the more chance you have of getting cancer.

 

C.

Don’t eat more fruit and vegetables or you will have got a cancer.

 

D.

The more fruit and vegetables you eat, the less chance you have of getting cancer.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...