Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The last time I visited the museum was a year ago.

 

 

A.

I visited the museum a year ago and I will never return.

 

B.

I have visited the museum many times for a year.

C.

I have not been to the museum for a year.

 

D.

It was a year ago I would visit the museum the last time.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I have not been to the museum for a year.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...