Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The supermarket which is located at the comer of the street has an extensive range of teas.

A.

You can buy expensive teas at the market at the comer of the street.

B.

The supermarket at the corner of the street has a wide range of teas.

C.

The supermarket locating at the corner of the street sells many kinds of tea.

D.

The supermarket located at the corner of the street has expensive teas.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The supermarket at the corner of the street has a wide range of teas.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...