Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Are you making progress?

A.

What are you getting over?

B.

How are you getting over?

C.

How are you getting on?

D.

What are you getting on?

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...