Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

My advice to you is to take more exercise and eat less.

 

 

A.

If I were you, I would take more exercise and eat less.

 

B.

Let’s take more exercise and eat less.

 

C.

How about taking more exercise and eating less?

 

D.

Would you please take more exercise and eat less.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...