Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Although Susan has a good job, she cannot afford to move out of her parents’ house.

 

 

A.

Despite her good job, Susan cannot afford to move out of her parents’ house.

 

B.

Because of her good job, Susan cannot afford to move out of her parents’ house.

 

C.

It is her good job that prevents Susan from moving out of her parents’ house.

 

D.

Susan cannot afford to move out of her parents’ house because she has a good job.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Despite her good job, Susan cannot afford to move out of her parents’ house.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...