Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

You look pale. Why don’t you see a doctor, Mary?” Billy said.

 

A.

Billy wanted to know the reason why Mary saw a doctor.

 

B.

Billy advised Mary to see a doctor because she looked pale.

 

C.

Billy suggested that he and Mary go to see a doctor as she looked pale.

 

D.

Mary looked pale so Billy promised to take her to see a doctor.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Billy advised Mary to see a doctor because she looked pale.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...