Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He was against killing animals for food.

 

 

A.

He approved of killing animals for food.

 

B.

Killing animals for food was one of his approvals.

 

C.

He had an objection to killing animals for food.

 

D.

He had no intention to kill animals for food.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

He had an objection to killing animals for food.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...