Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

I will take up golf this year.

A.

I will begin to play golf this year. 

B.

I will stop playing golf this year.

C.

I will build a golf court this year. 

D.

I will enter a golf competition this year.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I will begin to play golf this year. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...