Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

I am very interested in the book you lent me last week.

A.

The book is interesting enough for you to lend me last week.

B.

It was the interesting book which you lent me last week.

C.

The book which you lent me last week is too interesting to read.

D.

The book that you lent me last week interests me a lot.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The book that you lent me last week interests me a lot.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...