Choose one sentence that has the closest meaning to the root one:

Many people think Steve stole the money.

A.

It was not Steve who stole the money.

B.

Steve is thought to have stolen the money.

C.

Many people think the money is stolen by Steve.

D.

The money is thought to be stolen by Steve.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...