Choose a word that has different stress pattern:

whistle               table                   someone                  receive

A.

whistle               

B.

table                   

C.

someone                  

D.

receive

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

receive

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...