Choose a word that has different stress pattern:

wheelchair              consist               enclose              proceed

A.

wheelchair              

B.

consist               

C.

enclose              

D.

proceed                  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

wheelchair

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...