Choose a word that has different stress pattern:

 volunteer                 agreement                   experience                   remedial

A.

volunteer                 

B.

agreement                   

C.

experience                 

D.

  remedial

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

volunteer 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...