Choose a word that has different stress pattern:

volunteer                    participate                     Vietnamese                  introduce

A.

volunteer                    

B.

participate                     

C.

Vietnamese                  

D.

introduce

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

participate

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...