Choose a word that has different stress pattern:

visually                     impossible                      formally                    probably

A.

visually                     

B.

impossible                      

C.

formally                    

D.

probably

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

impossible

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...