Choose a word that has different stress pattern:

unusual                      united                   parliament                   attraction

A.

unusual                      

B.

united                   

C.

parliament                   

D.

attraction

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

parliament

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...