Choose a word that has different stress pattern:

universal              activity                minority                enthusiasm

A.

universal              

B.

activity                

C.

minority                

D.

enthusiasm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

universal

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...