Choose a word that has different stress pattern:

uncomfortable             conversation             embarrassing           experience

A.

uncomfortable             

B.

conversation            

C.

 embarrassing           

D.

experience

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

conversation 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...