Choose a word that has different stress pattern:

typical                 apartment                     newspaper                        statement

A.

typical                 

B.

apartment                    

C.

 newspaper                        

D.

statement

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

apartment  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...