Choose a word that has different stress pattern:

sympathy                  experience                      anyone                   orphanage

A.

sympathy                  

B.

experience                      

C.

anyone                   

D.

orphanage

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

experience

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...