Choose a word that has different stress pattern:

suspicion                  imagine                  celebrate                   important

A.

suspicion                  

B.

imagine                  

C.

celebrate                   

D.

important

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

celebrate

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...