Choose a word that has different stress pattern:

suspicion                  imagine                  celebrate                   important

A.

suspicion                  

B.

imagine                  

C.

celebrate                   

D.

important

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...