Choose a word that has different stress pattern:

superman           synthetic              rotate             professor

A.

superman           

B.

synthetic              

C.

rotate             

D.

professor

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

superman

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...