Choose a word that has different stress pattern:

steady                 syndrome                   throughout                   tennis

A.

steady                       

B.

syndrome                           

C.

throughout                          

D.

tennis

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

throughout

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...