Choose a word that has different stress pattern:

spectacular                        ceremony                        indefinite                      prosperity

A.

spectacular                       

B.

 ceremony                       

C.

 indefinite                    

D.

  prosperity

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ceremony 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...