Choose a word that has different stress pattern:

serious                           accident                               referee                      penalty

A.

serious                           

B.

accident                              

C.

referee                      

D.

penalty

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

referee

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...