Choose a word that has different stress pattern:

separated              contraception               annually              gradually

A.

separated              

B.

contraception               

C.

annually              

D.

gradually

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

contraception

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...