Choose a word that has different stress pattern:

separate                  parallel                    national                     statistic

A.

separate                  

B.

parallel                    

C.

national                     

D.

statistic

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...