Choose a word that has different stress pattern:

seafood                         pollute                          mammal                       proper 

A.

seafood                         

B.

pollute                          

C.

mammal                       

D.

proper 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...