Choose a word that has different stress pattern:

seafood                         pollute                          mammal                       proper 

A.

seafood                         

B.

pollute                          

C.

mammal                       

D.

proper 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

pollute

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...