Choose a word that has different stress pattern:

robot                       upper                        surprise                         infant

A.

robot                       

B.

upper                        

C.

surprise                         

D.

infant

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

surprise

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...