Choose a word that has different stress pattern:

robot                       upper                        surprise                         infant

A.

robot                       

B.

upper                        

C.

surprise                         

D.

infant

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...