Choose a word that has different stress pattern:

reveal                  survey                 project                station

A.

reveal                  

B.

survey                

C.

 project               

D.

 station

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

reveal  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...