Choose a word that has different stress pattern:

retirement                   decision                     qualification                      ability

A.

retirement                   

B.

decision                     

C.

qualification                      

D.

ability

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

qualification            

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...